Praktijk Natural

Fysiotherapie | Bewustwording

Privacy Policy

Als fysiotherapeut om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registreer ik uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Uiteraard ga ik zorgvuldig en met grote zorg met uw gegevens om. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

KLACHTENREGELING

De Geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Voordat je jouw klacht als een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie, kan je de klacht eerst bespreken met de praktijkhouder. Je kunt daarbij ondersteund worden door een klachtenfunctionaris. De fysiotherapeut krijgt zes weken de tijd om samen met jou de klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen en bemiddelen om een oplossing voor jouw klacht te vinden. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van de fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over je klacht. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht.

 

Je kunt met het Meldformulier klachten een klacht indienen bij het secretariaat van de Klachtenregeling. Het secretariaat brengt je in contact met een klachtenfunctionaris.In het Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie lees je hoe een en ander in z’n werk gaat.

Meer informatie:  tel: 033 – 467 29 00 | e-mail: klachtenregeling@kngf.

Ben je niet tevreden over de geboden oplossing of de afhandeling van de klacht? Dan kun je binnen één jaar na ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut je geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover je klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Onder ‘Geschillencommissie Fysiotherapie’ lees je hoe je een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie.

Contact

Praktijk Natural
info@praktijk-natural.nl
M. +31643525451
KVK 77943031
AGB Onderneming 04079457
AGB Persoonlijk 04117211

behandellocaties

Excellent Klinieken
Spuiboulevard 334
3311 GR Dordrecht
Op Dinsdag en Donderdag

Personal Training
LoungeWeg en Land 37D
2661 DC Bergschenhoek
Op Maandag en Vrijdag

Praktijk Natural
Berkel en Rodenrijs
(adres bekend bij geplande behandeling)

Ik kan ook bij u thuis komen in de regio
Lansingerland en Rotterdam