Tarieven & Vergoedingen

Waarom kies ik voor geen contract met de zorgverzekeraar?

Zorgverleners sluiten vaak contracten met zorgverzekeraars. Hierin worden allerlei afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de vergoeding van zorg en prijzen van behandelingen. Niet alle zorgverleners zijn echter tevreden over deze contracten. Zij zijn van mening dat ze door die afspraken juist worden beperkt in hun werkzaamheden. Om die reden besluiten zij geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Zij leveren dan niet-gecontracteerde zorg.  Ook ik heb om bovenstaande reden besloten om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Ook is een reden de intrinsieke motivatie van de client word aangesproken omdat je met een zichtbare kleine bijdrage investeert in jezelf.

Wat is contractvrije fysiotherapie?

Bij contractvrije fysiotherapie heeft de zorgverlener geen contract met de zorgverzekeraars, maar factureert direct door naar de client. Een client die een behandeling bij een contractvrije fysiotherapeut ondergaat, krijgt een factuur die men kan indienen bij de zorgverzekeraar.

Restitutiepolis en een Naturapolis

Bij een restitutiepolis heeft de verzekerde recht op de vergoeding van de kosten van zorg. Of een verzekerde kiest voor een gecontracteerde of ongecontracteerde zorgaanbieder maakt geen verschil. Uitgangspunt hiervoor is het marktconforme tarief.

Bij een naturapolis heeft de verzekerde recht op de vergoeding van zorg. Als de verzekerde kiest voor een ongecontracteerde zorgaanbieder wordt een deel van de kosten vergoed. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar; dit ligt tussen 65-85% van het gecontracteerde tarief.

Tarieven

Tarieven per 1 oktober 2020

Intake + behandeling 70,- 60 min

Reguliere zitting fysiotherapie 35,- 30 min

Aan huis behandeling 45 ,- 40 min

Medical taping 15,-

Ayurvedische massage 62,50 60 min

90,- 90 min

Pakket Fysiotherapie + coaching 70,- 60 min

(Wordt deels vergoed)

Heb je een gemeentepolis? Dan komt Praktijk Natural voor Fysiotherapie & Bewustzijn je tegemoet in de kosten.