Tarieven & Vergoedingen

Waarom kies ik voor geen contract met de zorgverzekeraar?

Zorgverleners sluiten vaak contracten met zorgverzekeraars. Hierin worden allerlei afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de vergoeding van zorg en prijzen van behandelingen. Niet alle zorgverleners zijn echter tevreden over deze contracten. Zij zijn van mening dat ze door die afspraken juist worden beperkt in hun werkzaamheden. Om die reden besluiten zij geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Zij leveren dan niet-gecontracteerde zorg.  Ook ik heb om bovenstaande reden besloten om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Ook is een reden de intrinsieke motivatie van de client wordt aangesproken omdat je met een zichtbare kleine bijdrage investeert in jezelf.

Wat is contractvrije fysiotherapie?

Bij contractvrije fysiotherapie heeft de zorgverlener geen contract met de zorgverzekeraars, maar factureert direct door naar de client. Een client die een behandeling bij een contractvrije fysiotherapeut ondergaat, krijgt een factuur die men kan indienen bij de zorgverzekeraar.

Restitutiepolis en een Naturapolis

Bij een restitutiepolis heeft de verzekerde recht op de vergoeding van de kosten van zorg. Of een verzekerde kiest voor een gecontracteerde of ongecontracteerde zorgaanbieder maakt geen verschil. Uitgangspunt hiervoor is het marktconforme tarief.

Bij een naturapolis heeft de verzekerde recht op de vergoeding van zorg. Als de verzekerde kiest voor een ongecontracteerde zorgaanbieder wordt een deel van de kosten vergoed. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar; dit ligt tussen 65-85% van het gecontracteerde tarief.

Tarieven (Tarieven gaan in vanaf 1 januari 2021)

1000Zitting Fysiotherapie op locatie30 min40 euro
1000Zitting Fysiotherapie50 min80 euro
1001Zitting aan huis60 min100 euro
1860Screeing/Intake/Onderzoek30 min40 euro
1870Intake/ onderzoek na verwijzing30 min40 euro
1871Screening/Intake/onderzoek aan huis30 min50 euro
1920Telefonische zitting15 min15 euro
Praktijk Natural hanteert een 24-uurs afmelding. Niet nagekomen afspraak. 40 euro
Magic Truffel therapie 200 euro incl 21% btw
Ayurvedische massage60 min
90 min
70,00 inc 21% btw
92,50 inc 21% btw
Bij een aanvullende verzekering krijg je tussen de 50% a 100% vergoedt per behandeling. Heb je een gemeentepolis? Dan komt Praktijk Natural voor Fysiotherapie en Bewustzijn je tegemoet in de kosten.