Tarieven & Vergoedingen

Waarom kies ik voor geen contract met de zorgverzekeraar?

Zorgverleners sluiten vaak contracten met zorgverzekeraars. Hierin worden allerlei afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de vergoeding van zorg en prijzen van behandelingen. Niet alle zorgverleners zijn echter tevreden over deze contracten. Zij zijn van mening dat ze door die afspraken juist worden beperkt in hun werkzaamheden. Om die reden besluiten zij geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Zij leveren dan niet-gecontracteerde zorg.  Ook ik heb om bovenstaande reden besloten om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Ook is een reden de intrinsieke motivatie van de client wordt aangesproken omdat je met een zichtbare kleine bijdrage investeert in jezelf.

Wat is contractvrije fysiotherapie?

Bij contractvrije fysiotherapie heeft de zorgverlener geen contract met de zorgverzekeraars, maar factureert direct door naar de client. Een client die een behandeling bij een contractvrije fysiotherapeut ondergaat, krijgt een factuur die men kan indienen bij de zorgverzekeraar.

Restitutiepolis en een Naturapolis

Bij een restitutiepolis heeft de verzekerde recht op de vergoeding van de kosten van zorg. Of een verzekerde kiest voor een gecontracteerde of ongecontracteerde zorgaanbieder maakt geen verschil. Uitgangspunt hiervoor is het marktconforme tarief.

Bij een naturapolis heeft de verzekerde recht op de vergoeding van zorg. Als de verzekerde kiest voor een ongecontracteerde zorgaanbieder wordt een deel van de kosten vergoed. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar; dit ligt tussen 65-85% van het gecontracteerde tarief.

Tarieven (Tarieven gaan in vanaf 1 januari 2021)

1000 Zitting Fysiotherapie op locatie 30 min 44 euro
1000 Zitting Fysiotherapie 50 min 88 euro
1001 Zitting aan huis 60 min 111 euro
1860 Screeing/Intake/Onderzoek 30 min 44 euro
1870 Intake/ onderzoek na verwijzing 30 min 44 euro
1871 Screening/Intake/onderzoek aan huis 30 min 55 euro
1920 Telefonische zitting 15 min 15 euro
  Praktijk Natural hanteert een 24-uurs afmelding. Niet nagekomen afspraak.   44 euro
  Magic Truffel therapie
1 persoon
2 personen p.p.
 
333 euro 
222 euro
Ayurvedische massage 60 min
90 min
  70,00 inc 21% btw
99 inc 21% btw
Bij een aanvullende verzekering krijg je tussen de 50% a 100% vergoedt per behandeling. Heb je een gemeentepolis? Dan komt Praktijk Natural voor Fysiotherapie en Bewustzijn je tegemoet in de kosten.